Επιεμφυτευματικές

Η σύγχρονη εμφυτευματολογία ξεκίνησε από την Σουηδία και τον καθηγητή Branemark το 1952, που ανακάλυψε το φαινόμενο της οστεοενσωμάτωσης και η εξάπλωσή τους άρχισε την δεκαετία του ’80. Από τότε μέχρι σήμερα στην αγορά μπαίνουν όλο και περισσότερες εταιρίες με κάποιες διαφορές στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό τους.

Τοποθετούνται σε περιοχές της γνάθου όπου παρουσιάζεται έλλειψη ενός και περισσοτέρων δοντιών με σκοπό την αναπλήρωσή τους. Ακόμα στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται ολική νωδότητα, τα εμφυτεύματα τοποθετούνται για να στηρίξουν μια κινητή ή ακίνητη αποκατάσταση.

Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο SDG διαθέτει ένα άκρως έμπειρο προσωπικό στο τμήμα εμφυτευμάτων, που έχουν εργαστεί πάνω σε διάφορα συστήματα για πάνω από 15 χρόνια, σε κινητές και ακίνητες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.

Μενού